TEATRO PRINCIPAL DE VITORIA-GASTEIZ

Campaña de comunicación Programación Municipal de Teatros, 2012-2013.
Teatro Principal y Red Municipal de Teatros. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.