SPOT BONO CULTURA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

Audiovisual para campaña Bono Cultura, 2020.
Departamento de Cultura y Deporte. Diputación Foral de Álava.